ngành công nghiệp tin tức

Phân loại súng phun và ngành công nghiệp ứng dụng

2018-05-14

Súng phun là một thiết bị sử dụng chất lỏng hoặc khí nén để giải phóng nhanh chóng như một nguồn năng lượng. Súng phun được chia thành hai loại: loại áp lực chung và loại áp suất. Súng phun cũng có súng phun áp lực, súng phun Carlo và súng phun tự động phục hồi.


Việc sử dụng súng phun trong ngành công nghiệp có thể được áp dụng trực tiếp cho sơn, tức là súng phun đơn giản, có thể được sử dụng trong các thiết bị tự động như súng phun tự động, máy rút keo tự động, súng phun tự động và máy sơn.