Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH vật liệu niêm phong Kaxite Ninh Ba

Thêm vào:No.432 Zhenhai Middle Road, Luotuo, Quận Zhenhai, thành phố Ninh Ba


Ông Kevin Wei

Điện thoại: 0086-574-87168065

Fax: 0086-574-87527773

E-mail:[email protected] 

 

Ông David Xi

Điện thoại: 0086-574-87167707

Fax: 0086-574-87527773

E-mail:[email protected]


Cô Cindy

Điện thoại: 0086-574-87167707

Fax: 0086-574-87527773

E-mail:[email protected]


gởi điều tra