dễ dàng gasket cutter

dễ dàng gasket cutter

dễ dàng gasket cutter, Chúng tôi chủ yếu có 3 loại gaskt cắt để cắt non-Miếng đệm kim loại, Đã hoàn thành đường kính trong và ngoài KXT EGC-1 20~600mm Đường kính ngoài KXT EGC-2 35-1200mm Đường kính ngoài KXT EGC-3 40mm- 1600mm đường kính ngoài

kiểu mẫu:KXT EGC

gởi điều tra

dễ dàng gasket cutter, Chúng tôi chủ yếu có 3 loại gaskt cắt để cắt non-Miếng đệm kim loại, Đường kính bên trong và bên ngoài

KXT EGC-1 20~600mm đường kính ngoài

KXT EGC-2 35-1200mm đường kính ngoài

KXT EGC-340mm- 1600mm đường kính ngoài

Thẻ nóng: dễ dàng gasket cutter, Nhà sản xuất Easy Gasket Cutter, Nhà cung cấp máy cắt gaskz dễ dàng

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.