Bộ dao và chải 9 mảnh

Bộ dao và chải 9 mảnh

9 Piece Punch và Die Set là một sản phẩm xuất khẩu, (9Đấm máy & Die đặt) được sử dụng trong nhà và sử dụng nhà máy để sản xuất gasket đơn giản,

kiểu mẫu:KXT PADS

gởi điều tra

9 Piece Punch và Die Set là một sản phẩm xuất khẩu, (9Đấm máy & Die đặt) được sử dụng trong nhà và sử dụng nhà máy để sản xuất gasket đơn giản,
Các tài liệu có thể áp dụng: giấy, Đồng PVC, bàn là.

Thẻ nóng: Bộ dao và chải 9 mảnh, Nhà sản xuất bộ khuôn Punch and Die 9 chiếc, Nhà cung cấp Punch and Die 9 mảnh

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.