leo thư giãn người thử

leo thư giãn người thử

Kiểm tra độ giãn nở (ASTM F38), Bạn có thể mua thử nghiệm thư giãn chất lượng cao khác nhau (ASTM F38) Các sản phẩm từ Thử nghiệm Thư giãn Toàn cầu (ASTM F38) Các nhà cung cấp và thử nghiệm thư giãn Creep (ASTM F38) Các nhà sản xuất tại Kaxite Sealing.

kiểu mẫu:KXT M700CRT

gởi điều tra

Kiểm tra thư giãn KXT Creep (ASTM F38) Theo tiêu chuẩn ASTM F38, Có thể cải thiện thành cao-Kiểm tra căng thẳng nhiệt độ dư, Theo BS7531.
Thẻ nóng: leo thư giãn người thử, Nhà sản xuất thử nghiệm thư giãn Creep, Nhà cung cấp

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.