Máy kiểm tra độ cứng không khí

Máy kiểm tra độ cứng không khí

> Cao-Máy kiểm tra độ kín không khí áp suất 20T, DIN3535> Hiển thị kỹ thuật số, Tải tối đa là 220KN, Áp suất khí trung bình là 5.0Mpa. > Nó có thể được thay đổi bằng việc mua lại máy tính, Thêm phần mềm mua lại và cảm biến phần cứng.

kiểu mẫu:KXT M700ATTM

gởi điều tra

> Cao-Máy kiểm tra độ kín không khí áp suất 20T, DIN3535
> Hiển thị kỹ thuật số, Tải tối đa là 220KN, Áp suất khí trung bình là 5,0Mpa.
> Nó có thể được thay đổi bằng việc mua lại máy tính, Thêm phần mềm mua lại và cảm biến phần cứng.
Thẻ nóng: Máy kiểm tra độ cứng không khí, Máy kiểm tra độ cứng không khí, Máy kiểm tra độ cứng không khí

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.