carbon sợi sợi

carbon sợi sợi

> Đối với bao bì sợi carbon bện. > Sợi sợi carbon, Thuộc giai đoạn trung gian giữa PAN và sợi cacbon> PTFE ngâm tẩm cũng có sẵn.

kiểu mẫu:PR108

gởi điều tra

> Đối với bao bì sợi carbon bện.
> Sợi sợi carbon, Thuộc giai đoạn trung gian giữa PAN và sợi cacbon
> PTFE ngâm tẩm cũng có sẵn.
Thẻ nóng: carbon sợi sợi, Nhà sản xuất sợi cacbon hoá, Nhà cung cấp sợi cacbonized

sản phẩm Tag

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.