than chì PTFE sợi

than chì PTFE sợi

> Đối với gói Graphite PTFE bện. > Graphite PTFE không có dầu> Lớp A, B, C> Có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau. > PR104L là graphite PTFE với dầu

kiểu mẫu:PR104

gởi điều tra

> Đối với gói Graphite PTFE tăm.
> Graphite PTFE không có dầu
> Lớp A, B, C
> Có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau.
> PR104L là graphite PTFE với dầu.
Thẻ nóng: than chì PTFE sợi, Nhà sản xuất sợi Graphite PTFE, Nhà cung cấp sợi Graphite PTFE

sản phẩm Tag

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.