công ty tin tức

Băng PTFE mở rộng, được sử dụng cho vật liệu lấp kín vết thương xoắn ốc, bán cho khách hàng Hungary

2018-02-09

Băng ptfe mở rộng, được sử dụng cho vật liệu đệm đệm vết thương xoắn ốc, bán cho khách hàng Hungary.