công ty tin tức

miếng đệm gasket tự do cho khách hàng Thiland

2017-12-20
miếng đệm gasket tự do cho khách hàng Thiland

Sợi tổng hợp đệm được cắt từ tấm cao su sợi tổng hợp. Thích hợp để sử dụng như một môi trường nối dầu chịu nhiệt để lắp đặt nhiệt và hàn kín động cơ