đơn giản đóng gói nút lên dây

đơn giản đóng gói nút lên dây

Máy cuộn nhỏ cho bao bì thành phẩm. Với động cơ điện đơn giản di chuyển trục để cuộn các bao bì lên đĩa. Đây là một máy tính nhỏ có kinh tế có thể reel bất kỳ kích cỡ bao bì.

kiểu mẫu:KXT-SPW

gởi điều tra

Máy cuộn nhỏ cho bao bì thành phẩm. Với động cơ điện đơn giản di chuyển trục để cuộn các bao bì lên đĩa. Đây là một máy tính nhỏ có kinh tế có thể reel bất kỳ kích cỡ bao bì.


Thẻ nóng: đơn giản đóng gói nút lên dây, Nhà sản xuất giỏ hàng đơn giản, Nhà cung cấp Giầy dép Gói Đơn giản

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.