cao su niêm phong dải

cao su niêm phong dải

Nguyên vật liệu: EPDM, TPE, Silicone, Viton, NBR, Neoprene, PVC, Vv

kiểu mẫu:KXT B400S

gởi điều tra

Có rất nhiều phong cách của con dấu cao su, Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và cung cấp các thông số kỹ thuật. Chúng tôi cung cấp gần như tất cả các phong cách của cao su niêm phong dải.
Thẻ nóng: cao su niêm phong dải, Nhà sản xuất Seal Strip cao su, Nhà Cung Cấp Seal Strip

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.