đóng gói dụng cụ SET

đóng gói dụng cụ SET

Dụng cụ chuyên nghiệp để tháo bao bì hoặc vòng bao bì từ các không gian hình dạng khác nhau.

kiểu mẫu:KXT T900PTS

gởi điều tra

Bộ dụng cụ đóng gói bao gồm 22 bộ phận, Đóng gói trong một hộp công cụ bằng nhựa. Dụng cụ chuyên nghiệp để tháo bao bì hoặc vòng bao bì từ các không gian hình dạng khác nhau.
Thẻ nóng: đóng gói dụng cụ SET, Bộ Công Cụ Bao Bì, Nhà cung cấp Bộ Công Cụ Bao Bì

sản phẩm Tag

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.