kim loại dải

kim loại dải

Cuộn dây kim loại phẳng là bình thường để uốn cong vòng trong và ngoài của vòng xoắn ốc xoắn ốc tấm lượn sóng bằng kim loại dải là làm cho kammprofile miếng đệm.

kiểu mẫu:GR106

gởi điều tra

> Cuộn dây phẳng cuộn dây là bình thường để uốn cong vòng trong và ngoài của vòng đệm xoắn ốc
> Dải kim loại dải lụa làm cho miếng đệm bằng kammprofile.
Thẻ nóng: kim loại dải, kim loại dải nhà chế tạo, kim loại dải nhà cung cấp

sản phẩm Tag

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.